Socorrista | Llop Gestió Esportiva SL

Jornada Completa @Llop Gestió Esportiva SL

💼 Descripción del empleo

El grup Sintagmia és una unió d’empreses amb uns mateixos valors: el compromís amb la societat i la confiança en les persones. Ens dediquem al sector de Serveis Esportius i del Lleure. Treballem amb compromís per aconseguir els nostres objectius, amb alta orientació a resultats i als nostres candidats i empleats/des.

Busquem SOCORRISTES per aquesta temporada d’estiu per la piscina municipal de Sant Joan de Vilatorrada.

FUNCIONS ENTRE D’ALTRES:

Compliment Normativa instal·lació usuaris. Donar a conèixer i aplicar les normes bàsiques per part dels usuaris. Normativa de la instal·lació. Detectar actuacions que estiguin fora de la normativa i posin en perill la seguretat dels usuaris/treballadors-es Informar de com fer un bon ús dels espais (normativa penjada i senyalització) Gestionar el control material. Dur al dia l’inventari de la farmaciola i del material de primers auxilis (revisar dates de caducitat) Controlar periòdicament l’estat del material i la pressió de la sala d’oxigen (si es disposa) senyalització) Informar dels riscos per desperfectes a la zona de vasos. Revisar visualment la instal·lació Senyalitzar i informar al coordinador-a/director-a per evitar accidents Prevenir i avaluar diferents riscos Control del registre de desperfectes Vigilància, prevenció continuada i prestació de primers auxilis en cas necessari. Mostrar una atenció activa en el control de la làmina d’aigua Conèixer els possibles punts de risc Prestar primers auxilis en cas necessari i seguir el protocol en cas d’accident Contacte usuaris. Mantenir un bon tracte amb l’usuari/a Estar visible i identificat Assessorar els possibles dubtes de l’usuari Informar els usuaris sobre els riscos d’accions perilloses Cartell d’informació. Assessorar als abonats dels entrenaments dels que disposen per la seva millora. Mantenir-se pro-actiu.

Empleos relacionados